Wie zijn wij

Vocarma is een uniek platform van professionals met verschillende expertises, die gezamenlijk de meest complete ondersteuning kunnen bieden aan wie wil werken aan zijn vaardigheden op het gebied van communicatie, presentatie, stem en adem. Het is onze missie om álle stemgebruikers, niet alleen degenen voor wie de stem beroepshalve zeer belangrijk is, inzicht te geven in wat de stem is en wat de stem kan. Om jou te helpen je stem zo in te kunnen zetten, dat deze optimaal tegemoet komt aan de wensen die jij m.b.t. je stem en je stemgebruik hebt. Daarbij plaatsen wij het stemgebruik in de bredere context van communicatie en presentatie en besteden we aparte aandacht aan de rol van de ademhaling bij stemgebruik. Om die redenen noemen we onszelf dan ook: centrum voor communicatie, presentie, stem en adem. Vocarma is er voor iedereen die communiceert, presenteert en zingt en die zichzelf op deze vlakken wil verbeteren. Vocarma is er om iedereen de mogelijkheid te geven het beste uit zijn stem en daarmee uit zichzelf te halen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de stem het belangrijkste communicatiemiddel is. Die overtuiging willen we - samen met onze passie voor de stem - graag overbrengen. Om de wereld mooier te laten klinken.

Wat zijn de vragen waarbij we je kunnen helpen?

COMMUNICATIE

Hoe slaag ik erin dat men beter begrijpt wat ik precies bedoel?

Hoe zou ik kunnen voorkomen dat ik me soms onzeker voel en dichtsla? Hoe zou ik ..... beter kunnen communiceren?

PRESENTATIE

Hoe slaag ik erin dat er met meer aandacht naar me geluisterd wordt?

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me meer op mijn gemak en zelfverzekerder voel bij presentaties? Hoe zou ik...beter kunnen presenteren?

STEM

Wat moet ik doen om te voorkomen dat ik last krijg van mijn stem? Hoe kan ik mijn stem nog mooier laten klinken? Hoe zou ik...mijn stem beter kunnen gebruiken?

ADEM

Hoe kan ik door anders te ademen ervoor zorgen dat ik het minder benauwd heb? Hoe kan ik door anders te ademen ervoor zorgen dat anderen mij beter kunnen horen? Hoe zou ik.....beter kunnen ademen?

Onze werkwijze

Je kunt bij Vocarma aanmelden als individu of als groep. Je vraag kan heel algemeen of heel specifiek zijn. Je kunt gebruik maken van een maatwerkoplossing of je kunt gebruik maken van een van de reeds ontwikkelde trainingen. Je vraag kan van psychische aard zijn of technisch of kosmetisch.

In alle gevallen geldt:

neem contact op per

of

Geef aan wat je vragen, wensen en ideeën zijn en onze "case manager" zal contact met je opnemen om tot een passende oplossing te komen.

Auditie Test

Zou jij je stem, je presentatie, je podium-talenten, je X-factor een keer graag beoordeeld willen zien door een door jouzelf samengesteld team van experts?

Dat heb je bij Vocarma die unieke mogelijkheid!

Jij kunt bepalen van welke Vocarma-experts je graag feedback zou willen en op welke specifieke punten. Je kunt er alleen maar beter van worden.

Neem contact op met onze "case manager" en regel je eigen auditie!

auditiestoelauditiestoelauditiestoel

Online testen

NIEUW

Wanneer je beschikt over een goede microfoon is het mogelijk om online (stem) testen af te nemen. Er komen regelmatig nieuwe online testen bij dus het is het verstandigste om in onderling overleg vast te stellen wat er het beste past bij jouw specifieke vraag.

Ben je geïnteresseerd? Bel ons of stuur ons een e-mail en we nemen direct contact met je op.

 

De Experts

Kiki is opgeleid als regisseur en toneeldocent, maar is na haar afstuderen met de verschillende aspecten van het theater, film en televisievak bezig geweest. Als regisseur, actrice, theaterprogrammeur en presentatrice kent ze het podium vanuit verschillende invalshoeken en verschillende posities. En kan jou dus helpen de juiste invalshoek en de juiste positie te kiezen en de gekozen invalshoek en de gekozen positie optimaal in te vullen. Met name het gebied van non-verbale communicatie en je presentatie zullen onder de loep worden gelegd en verbonden aan de woorden die je kiest.

KIKI VAN AUBEL

Regisseuse, actrice en presentatrice

Na het behalen van het logopedie-diploma heeft Jessica van 2010 tot 2012 de post hbo studie 'Specialisatie Stemtherapie en Stemcoach' in Utrecht gevolgd. Binnen deze opleiding heeft zij zich verder verdiept in resoneren/nasaleren volgens Pahn, Technique System level 1 & 2, objectief meten en analyseren van de stem en het gebruik van biofeedback binnen de stemtherapie, Mindfulness en NLP. Deze kennis heeft Jessica inmiddels vele jaren toegepast in een logopediepraktijk, wat betekent dat ze inmiddels raad weet met de meest uiteenlopende stemproblemen.

JESSICA FREMBGEN

logopedist/stemtherapeut

Als zangeres, zangdocent, stemcoach en koordirigent is Nancy altijd gefascineerd geweest door de stem. Hoe werkt de stem? Wat gebeurt er precies als je klassiek wil zingen? Wat zorgt ervoor dat je “pop” klinkt? Ze kwam in aanraking met Estill Voice Training en kreeg daar een heleboel antwoorden. Estill Voice Training is een Amerikaans zangtechnieksysteem dat op wetenschappelijk onderzoek berust. Het geeft niet aan wat je wel of niet “moet” doen, maar het geeft je handvatten om je stem te laten klinken zoals jij het graag wil. Uitgangspunt is een gezond stemgebruik.

NANCY MEIJER

Stem/zangcoach(EVT)

Als ervaren gezondheidszorg psycholoog ligt de expertise van Diny in de curatieve wereld. Ze heeft ervaren dat het voor mensen vaak van belang is wat hulp te krijgen bij de stap van de curatieve naar de "gezonde" wereld. Daarbij ontbreekt het volgens Diny vaak aan het aanreiken van de juiste mogelijkheden. Een sportschool ervaren de meeste mensen als prima advies, maar wanneer het om stem en presentatie gaat, spelen drempelvrees en gêne vaak een rol. Binnen Vocarma kan er gewerkt worden aan het verminderen daarvan. De beoogde doelgroepen zijn: mensen met assertiviteits-problemen, mensen die "de voeling met hun lijf" (deels) kwijt zijn, mensen die in of na een oncologische behandeltraject verkeren, mensen waarbij sprake is van conversieproblematiek, mensen met stemproblemen met psychopathologische achtergronden (traumatisering, depressie, angst, etc.)

DINY HENNISSEN

Psycholoog

Marijke studeerde klassiek zang aan het Rotterdams Conservatorium. Ze studeerde bij Trudi Koeleman en behaalde in juni 1996 haar diploma docerend musicus solozang klassiek. Ze volgde lessen en masterclasses bij o.a. Meinard Kraak, Jard van Nes, Leonie Schoon, Bernard Kruysen, Carolyn Watkinson en Maria Acda. In 1998 volgde zij de cursus ‘zang- en spreekstem-methodiek’ van Prof. dr. J. Pahn aan het Conservatorium in Den Haag. Deze methodiek speelt een belangrijke rol in de lessen van Marijke, omdat de zanger hiermee leert zingen met een ontspannen strottenhoofd. Marijke ontwikkelde vanuit deze gedachte een lesmethodiek voor stemvorming. Vanaf 2011 specialiseerde ze zich in de adem- en ontspanningstherapie volgens de methode van Dixhoorn. Marijke is mezzosopraan. Ze heeft een lespraktijk en geeft vele workshops en masterclasses. Ook werkte ze voor diverse culturele instellingen.

MARIJKE KOOLS

Ademtherapeut en Zangpedagoog

Adi is logopedist, stemtherapeut, trainer en senior docent. Vanaf het afronden van haar opleiding logopedie in 1977 is Adi met enthousiasme en passie alle mogelijke na-en bijscholingen op het gebied van stem, stemvorming, stemmetingen, maar ook op het gebied van presenteren en coachen gaan volgen. Zij volgde in Rostock de cursussen van Pahn ("nasaleren 1,2 en zang"). Ze volgde öcker Vocal Technique van Cathrin Sadolin en ze deed Estill Voice Technology 1 en 2 bij Alberto ter Doest. Adi is werkzaam als logopedist en therapeut bij Logopédica, als senior docent en trainer verbonden aan Zuyd Hogeschool en als trainer, coach en ontwikkelaar van na-en bijscholingen bij Einders Educatie. Ze kan gekwalificeerd worden als "oude rot" die al heel erg veel mensen versteld heeft doen staan over de mogelijkheden van hun stem.

ADI KESSELS-DE-BEER

Logopedist/Stemtherapeut

Guy is opgeleid als bedrijfseconoom en registercontroller. Waarbij hij economie altijd veel meer benaderd heeft als gedragswetenschap (wat het ook is), in plaats van een exacte wetenschap (wat er van gemaakt is). Hij heeft zeer diverse management-posities vervuld in zeer diverse omgevingen (waaronder Arthur Andersen, DSM, Libertel Vodafone, Nutreco). Guy is inmiddels al vele jaren zelfstandig werkzaam. Heeft dit gedaan als partner in een reclamebureau, als partner bij een coaching- en consulting bureau en tegenwoordig als quarterback bij logopedie praktijk Logopédica. Aan de basis van zijn coachingsaanpak ligt het kritisch naar jezelf willen, durven en kunnen kijken. Hoe communiceer je met anderen en vooral: hoe communiceer je met jezelf. Wanneer dat goed lukt, lukt er heel veel goed.

GUY KESSELS

Executive coach

Magda is zangpedagoog (en logopedist) maar voelt zich "musicus". Het aspect "expressie heeft haar grote belangstelling: vanuit muziek, tekst, maar ook met betrekking tot het zich op het podium presenteren. Zeker vanuit de hantering van de stem. Gebaseerd op haar jarenlange ervaring als solist en o.g.v. stem & zang en stem & spreken, kan zij inzetten op heel specifieke hulpvragen met betrekking tot zangtechniek en zangstem gebruik. Magda rondde de opleiding logopedie af en studeerde aansluitend solozang in Maastricht (diploma DM). Er volgden nog twee jaar conservatorium/zang in Amsterdam en lessen in Brussel. Met name Estill Voice Training en CVT/Sadolin hebben hierna bijgedragen aan de (beeld)vorming over zingen. Magda is al vele jaren werkzaam als logopedist in het speciaal onderwijs. Bij deze doelgroep vormt (non-verbale) expressie een heel belangrijk deel van de communicatie. Haar werk als senior docent bij Zuyd Hogeschool richt zich vooral op de vaardigheden “stem en spraak” en “zang en muziek”. In de eigen lespraktijk ontmoet Magda mensen die graag “beter” willen leren zingen. Het exploreren van de vocale maar ook muzikale wensen is daarbij een gezamenlijke weg.

MAGDA CRIJNS

Zangpedagoog

Jan Peters MSc. is vele jaren werkzaam geweest als fysiotherapeut en manueel therapeut en heeft zijn werkgebied inmiddels verlegd naar dat van de psycholoog, trainer en coach. Hij is praktijkhouder van de Helwegen-Peters Groep, directeur HP Coaching en mede-directeur en trainer bij Einders Educatie. Hij verzorgt daar samen met Adi Kessels-de Beer verschillende trainingen die stemgerelateerd zijn, zoals “Méér dan larynxmanipulatie”, “Psychogene stem- en spraakstoornissen” en “Coachend naar gedragsverandering”. Vanuit de overtuiging dat een zo holistisch mogelijke benadering het meeste rendement voor cliënten oplevert, is Jan altijd al bezig geweest met het bij elkaar brengen van verschillende disciplines. Dat is de reden dat hij bij Vocarma aspecten als lichaamshouding, spierspanning, adem, stem en spraak bij elkaar wil brengen en er logische verbanden tussen wil laten ervaren.

JAN PETERS

Fysio/manueeltherapeut

Saskia de Ruijter is naast logopedist in haar eigen praktijk ook counsellor en Mindfulnesstrainer. Ze heeft tijdens haar opleiding voor Mindfulnesstrainer bij SeeTrue, les gehad van David Dewulf, John Teasdale, Christina Feldman en Mark Williams. John Teasdale en Mark Williams zijn mede grondleggers van de Mindfulness Based Cognitieve Therapie. In 2010 heeft zij de curriculum training of Mindful Schools gevolgd bij Megan Cowan en Kate Janke Mindful schools Oakland CA. Saskia is gecertificeerd door de Vereniging Voor Mindfulness (VVM). Het is de combinatie van kennis over stem- en spraak en kennis over mindfulness die ervoor zorgen dat Saskia binnen Vocarma hele mooie bruggen kan leggen.

SASKIA DE RUIJTER

Logopedist/Mindfullness-therapeut

Sandra is werkzaam als logopedist en als stemtherapeut. Zowel in de curatieve wereld als in haar praktijk als zelfstandig logopedist en als trainer is zij zich steeds meer toe gaan leggen op het stemgebruik aan de ene kant en zaken als (dysfunctioneel) ademhalen, hyperventilatie en slikproblematieken aan de andere kant. Haar trainingen gaan over stem, adem, houding, ontspanning en communicatie in de meest brede zin van het woord (“communiceren kun je leren”).

SANDRA TETENBURG

Logopedist/stemtherapeut

Liesbeth Willems is opgeleid als arts en heeft zich daarna gespecialiseerd tot KNO-arts in Maastricht en Heerlen. In 1994 is zij tevens afgestudeerd als Docerend Musicus, piano aan het conservatorium van Maastricht. Deze bijzondere combinatie maakt dat Liesbeth binnen Vocarma twee ogenschijnlijk heel verschillende werelden bij elkaar kan brengen. Sinds 2000 is Liesbeth werkzaam als KNO-arts in het Laurentius Ziekenhuis Roermond met speciale interesse voor de foniatrie.

LIESBETH WILLEMS

KNO-arts

Contact

Neem contact met ons op via telefoon of e-mail:

ADRES

Onze lieve vrouwenplein 1

6043 BL Roermond

TELEFOON

0475-535209

 

E-MAIL

info@vocarma.nl